iridology-pic-e1547042074524.jpg

שיטת האירידיולוגיה כפי שאנחנו מכירים אותה היום התחילה לפני יותר ממאה שנים, על ידי רופא הונגרי החקר את הקשר בין מה שקורה בגופינו לבין מה שמשתקף בעין, את המחקר התחיל כאשר אחרי פציעה ברגלו גילה נקודה שחורה בקשתית עינו שהלכה וכוסתה בשכבה לבנה תוך כדי החלמתו.

בעקבות הגילוי הזה, התחיל לקבל אליו חולים עם מחלות קשות, לאחר ניתוחים שונים, והבחין גם כן שהופיעו כתמים שחורים באזורים שונים בקשתית העין. מה שנתן לו מקור השוואה לבין אזור הופעת הכתם בעין ולבין האיברים או הרקמות שנפגעו בגוף. כך גילה כי לכל חלק בגוף יש מיקום משלו על גבי הקשתית. וכך בעצם נוצרה מפת קשתית העין שעליה מתבססת תורת האירידיולוגיה.

אירידיולוגיה

אירידיולוגיה (מאנגלית: Iridology, במקור: Iris: קשתית) היא שיטת אבחון ברפואה האלטרנטיבית הטוענת כי ניתן לאבחן את מצבו הבריאותי של האדם או את נטיותיו הגנטיות באמצעות התבוננות בתבניות, צבעים ותכונות אחרות של קשתית העין.

הערכת מצב בריאות לפי הסימנים בגלגל העין(אבחון אירידיולוגיה) ייעשה בעזרת צילום מקצועי של גלגל העין, החלק הצבעוני והלובן.

עציון מתרגם את הסימנים למשמעות המדויקת שלהם המתבססת על שיטת האירידיולוגיה. כל סימן, כל קו, צבע הרקמה והצפיפות, מיקום סימנים, גודלם וצורתם, מסמנים לנו על בעיה ספציפית כאשר הסימנים חוזרים על עצמם ומצביעים תמיד על אותן הבעיות, עובדה זו הופכת את האירידיולגיה בכלל ואת אבחון בגלגל העין בפרט למדידה ופותחת את שערי המדע עבורה.

shut_235442761_Iridology.jpg